مشخصات کتاب

جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویی

عنوان و نام پدیدآور:

جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویی/ نویسندگان سیدپژمان امی نمدنی ... ]و دیگران[

مشخصات نشر: قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۳ .

مشخصات ظاهری: 156 ص

شابک: 1- 812 - 531 - 964 - 978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

ی‏ادداشت: نویسندگان سیدپژمان امی نمدنی، سجاد اکبری، محمد فدایی، محمدشریف قیصری.

یادداشت: کتابنامه .

موضوع: دانشجویان - ایران - فعالی تهای پژوهشی

موضوع: دانشجویان - ایران - انجم نها

موضوع: علوم - ایران - آینده نگری

موضوع: دانشجویان - ایران - نگر شها

شناسه افزوده: امین مدنی، سیدپژمان،

شناسه افزوده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهه ا. دفتر نشر معارف

رد هبندی کنگره: ۱۳۹۳ ۹ج ۹ال ف / LB۲۳۳۹

رد هبندی دیویی: ۳۴۰۹۵۵ / ۳۷۸

شماره کتا بشناسی ملی: ۳۷۵۷۸۸۷

سیدپژمان امین مدنی

سجاد اکبری

محمد فدایی

محمدشریف قیصری

جهاد علمی و

نقش تشکل های دانشجویی

 

مراکز پخش:

مدیریت پخش دفتر نشر معارف قم، خیابان شهدا، کوچه 32 ، شماره 3، تلفن و نمابر: 37740004 پاتوق کتاب قم)شعبه

اول( خیابان شهدا، روبه روی دفتر مقام معظم رهبری، تلفن: 37735451 پاتوق کتاب قم)شعبه دوم( ابتدای بلوار امین، بلوار

جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، تلفن: 32904440 پاتوق کتاب تهران خیابان انقلاب،

چهارراه کالج، پلاک 715 ، تلفن: 88911212 پاتوق کتاب شیراز سی متری سینما سعدی، بین چهارراه ذوالانوار و چهارراه

مشیرنو، پلاک 150 ، تلفن: 07132344615 پاتوق کتاب مشهد چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت، نبش کوچه هفتم،

تلفن: 5132220119 0 پاتوق کتاب کرمانشاه چهارراه مدرس، خیابان پزشکان، پلاک 22 ، تلفن: 08337238411 پاتوق

کتاب کرمان خیابان شهید مطهری، بین کوچه 54 و 56 ، تلفن 03432231466 پاتوق کتاب رشت خیابان امام خمینی،

روبروی بانک رفاه، تلفن 01333320697 پاتوق کتاب تبریز میدان ساعت، انتهای خیابان مقصودیه، جنب سازمان فناوری

اطلاعات شهرداری، تلفن: 04135576000 پاتوق کتاب کرج چهارراه طالقانی، به سمت میدان سپاه، بعد از زیرگذر، جنب

هلال احمر، ساختمان دی، طبقه زیرزمین، تلفن 02634435290 پاتوق کتاب شهرکرد خیابان ولی عصر)عج(، بالاتر از سه

راه سینما، تلفن 03832243222 پاتوق کتاب قزوین چهارراه بنیاد شهید، روبروی بانک سپه و بانک مهر اقتصاد، تلفن

02833362806 پاتوق کتاب ساری میدان شهدا، خیابان 18 دی، روبروی مسجد امام حسین)ع(، تلفن 01133253020

پاتوق کتاب ارومیه تقاطع خیابان رسالت و دستغیب، نبش چهارراه مافی، تلفن 04432354522 پاتوق کتاب اراک خیابان

امام خمینی)ره(، خیابان میرزای شیرازی )مسجد سیدها(، ساختمان حوزه علمیه خواهران، تلفن 08632229038

پاتوق کتاب اصفهان چهارراه تختی، خیابان مسجد سید، روبروی بانک صادرات، تلفن: 03133371691 پاتوق کتاب

اردبیل سه راه دانش، خیابان اسماعیل بیگ، جنب بانک ایران زمین، 33260314 - 045 پاتوق کتاب بیرجند خیابان

پاسداران، نبش پاسداران 19 ، پلاک 54 ، تلفن 05632420078 پاتوق کتاب ایلام خیابان آی تالله حیدری، روبروی مسکن

و شهرسازی استان، تلفن 09107755188 ، پاتوق کتاب گرگان مقابل پارک شهر، کوچه بوعلی، تلفن 01732237880

پاتوق کتاب اهواز خیابان نادری، خیابان شهید سراج، ساختمان یاس، طبقه همکف، تلفن 09107755164 پاتوق کتاب

بندرعباس خیابان دانشگاه، جنب مؤسسه اعتباری عسکریه، پاساژ کاکتوس، تلفن 0763617557 پاتوق کتاب بوشهر

خیابان امام خمینی، جنب حوزه علمیه امام خمینی، تلفن 09176671554 پاتوق کتاب زنجان خیابان امام خمینی،

جنب امامزاده سیدابراهیم)ع( تلفن 02433366425 پاتوق کتاب خرم آباد خیابان شهید مطهری، سه راه اول، روبروی

بانک صادرات، تلفن: 09107755174

پایگاه اینترنتی ketabroom.ir نشانی اینترنتی info@ketabroom.ir

جهاد علمی و نقش تشک لهای دانشجویی

نویسنده سیدپژمان ام ن ی مدنی، سجاد اکبری، محمد

فدایی، محمدشریف قیصری صفحه آرا مهدیه شیر خ بت

ناشر دفتر نشر معارف )وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم

رهبری در دانشگاهها( نوبت چاپ اول، 1394 / 3000 نسخه

978-964-531-812-قیمت 5500 تومان شابک 1

این کتاب با حمایت

 

سازمان بسیج دانشجویی تألیف شده است.