باند مهدی هاشمی می گفت: امام برای باقی ماندن انقلاب خوب نیست :

محسن رفیق دوست ، قبل از ورود به مبارزه، تاجری نسبتاً متمول در بازار بارفروش های تهران بود و در دوران جنگ مسئول تدارک نظامی و بعداً وزیر سپاه شد. او که اکنون هرازگاهی لباس نظامی اش با درجه سرتیپ تمامی را می پوشد، از مطلعین فعالیت های بین المللی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صدور انقلاب اسلامی قبل و بعد از تأسیس نیروی قدس است.

در رمز عبور بخوانید

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.