چند روز پیش با چند نفر نشسته بودیم. یکی از آنها شخصی بود که در آمریکا زندگی می کرد، و شوهر خواهرش که در ایران هم زندگی کرده و در جبهه ها علیه صدام حضور داشته و اطلاعات کاملی از کشور ما دارد. صحبتشان رسید به بحث توافق هسته ای ایران و افسارگسیختگی و زورگویی کشورهای استکباری.
سید می گفت:

چند روز پیش با چند نفر نشسته بودیم. یکی از آنها شخصی بود که در آمریکا زندگی می کرد، و شوهر خواهرش که در ایران هم زندگی کرده و در جبهه ها علیه صدام حضور داشته و اطلاعات کاملی از کشور ما دارد. صحبتشان رسید به بحث توافق هسته ای ایران و افسارگسیختگی و زورگویی کشورهای استکباری.
سید می گفت این کشورها تا در مقابل اقدامات غیر انسانی خود پاسخ دریافت نکنند به هیچ قید و بند و قراردادی پایبند نیستند. مگر نبود که اول انقلاب ایران منافقین اینهمه جنایت می کردند و فرانسه از آنها حمایت می کرد و به آنها پناهندگی داد؟ وقتی چند عملیات در لبنان علیه فرانسوی ها اجرا شد و چند نفر کشته و چند نفر گروگان گرفته شدند، و در فرانسه چند انفجار رخ داد و برای ترور بنی صدر تلاش شد، فرانسه منافقین را تروریست شناخت و شیراک دست دوستی به ایران دراز کرد و ترورهای منافقین در ایران متوقف شد. امریکا و اروپا فقط همین زبان را می فهمند.
پ.ن: حالا با نبود چنین عملیاتهایی، و نمایشهای برجامی، و طرح هایی مثل فتف برای بستن دست ایران در حمایت از گروه های مقاومت، در واقع دست ایران برای دفاع از خود را می بندند. حتی اگر نظام ما هیچ مشکل اقتصادی و نارضایتی مردمی نداشت، با اجرای برجام اتمی و موشکی و بانکی (فتف) به زودی ترور به کشور باز می گردد و سایه جنگ از کشور کنار رفته و هیکل سنگین و بیرحم جنگ روی کشور می افتد. آنقدر از مواضع خود کوتاه آمده ایم که کشورهای ذره بینی عربی و افریقایی برای ما شاخ و شانه می کشند و حالا هم منافقین خونریز علنا دستور آتش داده اند و شعار هم برای مردم معین می کنند.
اگر عقل و تدبیری در نیروهای امنیتی ایران باشد باید همراه با مجوز برقراری تظاهرات اعتراضی، سرخط های براندازی را که راحت هم می شود از فعالیتشان در شبکه های اجتماعی شناخت، بازداشت کنند تا نتوانند از اعتراضات به جا و به حق مردم سواستفاده کنند. وگرنه مقابله با مردم معترض دردی را دوا نخواهد کرد.
منافقان و مزدوران هم فکر نکنند مردم اجازه می دهند عده ای مزدور مواجب بگیر وابسته و وطن فروش که آن ور آب نشسته اند و برای آتش زدن مملکت، پول میگیرند، بر سر کار بیایند. کسی که از الان وعده قتل و ذبح و کشتن زن و بچه می دهد، اگر توانست بر سر کار بیاید، به هیچ کس رحم نمی کند حتی به همقطاران خود. عین آنچه در سوریه اتفاق افتاد. به خاطر یک فنجان قهوه، یا نایستادن در صف نان، نوجوان قهوه چی یا نانوا را ذبح می کردند یا به رگبار می بستند. یا طرف متوجه می شد همقطارانش سه نفری ریخته اند سر زنش، با نارنجک همه را منفجر می کرد و می رفت زن آنها را .... و می کشت. از کسی که از خدا نمی ترسد باید ترسید.