امضای تفاهم نامه ی همکاری آموزشی بین انجمن صنفی اساتید حق التدریس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سبزوار و مرکزآموزش فنی وحرفه ای سبزوار

این تفاهم نامه به منظور توسعه ی همکاری ها و ارتباط گسترده ی اساتید دانشگاهی با صنعت،تمرین،تولید توسط دانشجویان و در نهایت کارآفرینی و اشتغال زایی منعقد شده است