به مناسبت هفته ی دولت یک سری مسابقات ورزشی با مشارکت اداره ی تعاون،کار و رفاه اجتماعی سبزوار و مرکز خواهران سبزوار برگزار گردید.