در مراسم تشییع جنازه ی شهید حجة الاسلام محمد افچنگی از شهدای ترور اهواز با حضور مردم شهید پرور شهرستان سبزوار برگزار گردید. در این مراسم ریاست محترم مرکز سبزوار و تعدادی از همکاران شرکت نمودند