به مناسبت آغاز هفته ی دفاع مقدس پوستر هایی از مناطق عملیاتی در محیط اداره نصب شد. همچنین سرودها و نواهای ماندگار دوران دفاع مقدس قبل از ساعت 8صبح به مدت 10 دقیقه پخش شد و این برنامه تا پایان هفته ی دفاع مقدس ادامه خواهد داشت. مراسم قرائت زیارت عاشورا در طول هفته قبل از شروع به کار و ورود ارباب رجوع برگزار گردید. همچنین در روز هشتم محرم بعد از قرائت زیارت عاشورا صبحانه ی مختصری نیز به هزینه ی بعضی از همکاران نذر شد.