بچه‌ها! خدا را فراموش نکنید و بدانید که

فرزندان سرزمین ایران دلیران دشمن‌شکن و از وارثان سلمان فارسی هستندکه همه از دوستداران پیامبرواهل بیتند


 که پیامبراسلام حضرت محمد(ص) فرمودند:

سلمان منّا اهل البیت «سلمان از خاندان ما اهل بیت   علیه السلاماست»


 

 ایرانی هرگز تن به ذلت نخواهد داد و تا ظهور حضرت مهدی(عج) پرچم خونین تشیع را بردوش خواهد کشید.