شاهزاده عربستانی درخواست‌ها برای واگذاری مدیریت حج به سازمان‌های مشترک اسلامی در بحبوحه شدت گرفتن انتقادها از بی‌کفایتی عربستان در سازمان‌دهی این مناسک را رد کرد و آن را بخشی از حق حاکمیت ارضی کشورش خواند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شاهزاده «ترکی الفیصل»، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی به رغم شدت گرفتن فشارها بر ریاض برای واگذاری مدیریت حج به سازمان‌های مشترک اسلامی پس از فاجعه «منا»، این موضوع را بخشی از حق حاکمیت ارضی کشورش خواند.