ققنوس بی بال در اوج آسمان

سیاسی،فرهنگی،تاریخی ،مذهبی و اجتماعی

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

به مناسبت سالروز شهادت شهید سپهبد صیاد ، آن شاعر شیرازی نوشت.

در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد
آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد
من در پی آن دلبر عیار برفتم
او روی خود آن لحظه ز من باز نهان کرد
من در عجب افتادم از آن قطب یگانه
کز یک نظرش جمله وجودم همه جان کرد

روایت حبیب‌ احمد‌زاده از صیاد شیرازی در روز شهادتش بدست گروهک جنایتکار پت و مت تاریخ ایران؛ سازمان مسعود و مریم؛ آنان هم از مردم داریش و خود بودنش سوءاستفاده کردند تا برای صدام خوش خدمتی کرده باشند.

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس حبیب احمد‌زاده نویسنده کشورمان در یکی از صحفات اجتماعی خود به مناسبت سالروز شهادت شهید سپهبد علی صیادشیرازی نوشت

موافقین ۰ مخالفین ۰

واکنش جالب به نام گذاری یک خیابان در بیروت به نام پادشاه سعودی

ترجمه:

چون ما مثل شما برده نیستیم و ارباب خودمان نزد ولی فقیه هستیم؛ خیابان عظمت در ایران را ببینید مقابل خیابان ذلت در بیروت.


 برگرفته از: http://moodkerbes.info

موافقین ۱ مخالفین ۰

سال1397

موافقین ۰ مخالفین ۰