آیا نباید اندیشید که «فکویاما» چرا گفته که شیعه دو بال دارد یکی سرخ و یگری سبز ،اگر می خواهید بر شیعه مسلط شوید این دو بال را از او به هر طریقی که هست بگیرید.

بال سرخ آن غیر از محرم و فاطمیه است و بال سبزآن غیر از نیمه شعبان و مهدویت است.

امروز مانند جنگ احزاب تمام کفر در مقابل اسلام به میدان آمده و حقه و فتنه های رنگارنگ.آن آخرین گام دنیای کفر است.در استانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران هستیم و تاپیروزی بر کفر جهانی چندقدمی بیشتر نمانده،از این رو دشمن می خواهد از درون به وسیله تزویر و نفوذ ضربه بزند و پروژه ی «فکویاما» و دیگر نقشه های خود را عملی کند که ان شاالله با قدرت گرفتن جبهه ی مقاومت ناکام خواهد ماند.

امروز نیروهای مقاومت در همسایگی رژیم کودک کش و ظالم اسراییل هستند و اتوبانی از ایران به سمت عراق و کربلا در حال ساختن است و به مرز سوریه رسیده است و ان شاالله سخن حق امام خمینی قدس سره به حقیقت نزدیک است  که

« راه قدس از کربلا می گذرد»

پروژه نفوذ

نفوذ زمانی کلید می خورد که دشمن احساس خطرکند.

با شروع اسلام و انقلاب پیامبر اسلام صل الله علیه زمانی که تنها سه نفر مسلمان بودند مشرکین احساس خطر نکردند ولی زمانی که نور پیامبر در بدو تولد تابیدن گرفت،شیطان احساس خطر کرد و نفوذ را آغاز نمود.

نفوذ دشمن تا زمانی که مسلمین قدرت نگرفته بودند و مکه فتح نشده بود آغاز نشد.

ابوسفیان چون مسلمان شد طراحی نفوذ ریخته شد.

ابتدا کودتای سقیفه کلید خورد و اولین قدم را دنیا طلبانی از مهاجرین و نادانانی ازانصار برداشتند و می گویند اولین کسی هم حکم سقیفه را امضا کرد کرد همان شیطان بود که نتوانسته بود در زمان تولد پیامبر نفوذ کند.اما با نیروی نفوذی خود در دین اسلام نفوذ کرد.

تا پیامبر زنده بود آن حضرت هیچ مسئولیتی به ابوسفیان نسپرد چون او می دانست که از ترس مسلمان شده و تا فتح مکه سردمدار دشمنان اسلام بود.

زمانی که پیامبر رحلت فرمودند ابوسفیان در مدینه نبود و چون فهمید که داستان  خلافت غیر از سفارش پیامبر در غدیرشده به خانه امام علی آمد و اعلان آمادگی کردکه علیه غاصبان خلافت قیام کند و با نیروهایش علی که خلیفه برحق است به خلافت برسد.

اما امام که زیر و بم او را می شناخت نقشه اش را برآب کرد.

دستگاه خلیفه سازی سقیفه چون می دانست که غاصب خلافت است ابوسفیان را ساکت کرد و فرزندش یزید بن ابوسفیان را والی شام نمود بعد از فوت یزید بن ابوسفیان،معاویه بر سرکار آمد و تا 37 سال ولی شام شد.

بعد از کشته شدن خلیفه ی سوم و بیعت مردم با امام علی علیه السلام اولین قدمی که امام علی علیه السلام برداشت برکناری معاویه از حکومت شام بود. ولی او که با پروژه نفاق و نفوذ قدرت گرفته بود در مقابل خلیفه ی برحق ایستاد و با مکاری تمام و حماقت دنیا طلبان جنگ جمل را به بهانه ی انتقام از خون عثمان پیراهنش را برافراشت و جنگ جمل بر را حکومت نوپای علی علیه السلام تحمیل کرد.

جنگ صفین برای خاتمه دادن به نفوذ آل ابی سفیان آغاز شد بعد از یک سال و نیم در بهبه ی پیروزی با مکر عمرعاص و نیروی نفوذی در سپاه امام علی به نام شعث کندی نافرجام ماند و داستان به حکمیت ختم شد و مردم ناآگاه و خسته از جنگ های پی در پی ابوموسی اشعری را در مقابل عمرعاص قرار دادند و برای ابد لکه ی ننگی بر دامان خر مقدسان ظاهرالصلاح گذاشتند که مردم نباید حتی برای کندن چاه توالت خود به این افراد میدان دهند. میدان دهندگان به این حمقای دین و شریعت تیشه به ریشه ی دین و حکومت زدن است. ولی متاسفانه در تاریخ بوسیله دست نامرئی نفوذ این حمقا جریان تاریخ را به سود شیطان و عمالش چرخنده اند.

امروز نیز دست نفوذ و تزویر از دامان آمریکای جنایتکار و انگلیس خبیث تر از شیطان بیکار ننشسته واز آغاز انقلاب پی در پی با دسیسه های رنگارنگ پروژه نفوذ را با عناوین مختلف دنبال می کنند.

داستانی را خطیب توانایی بیان کرد که در زاهدان در ایام فاطمیه در یک مسجدی که شیعیان گردهم جمع می شدند.صدای بلندگوی بیرون مسجد را باز می گزارند و خطیب این سال بر علیه اعتقادات براداران اهل تسنن سخنانی می گوید که باعث درگیری می شود.نیروی های امنیتی  واطلاعات وارد می شوند پیگیری می کنند که کارگردان و بانی مجلس کیست؟ بعداز تحقیقات به سفارت انگلیس ختم می شود.

امروز پروژه نفوذ با امکانات امروزه و فضای مجازی به آسانی می توانند اعتقادات ملی و مذهبی مردم را نشانه رود و با کمترین هزینه فرزندان و جوانان انقلابی را دچار تردید کند مثل این موضوع که با وجود این همه گرسنه آیا درست است که این قدر سرمایه ی مردم در مراسماتی مثل دهه ی محرم و فاطمیه ی خرج شود.!؟

اما این را باید دانست که تنهاسفره بی منت همین سفر و دستگاه اهل بیت است که پهن می شود و از همه مهم تر این دشمنان خبیث اصل دین را نشانه گرفته اند و ما هم با تمام سادگی باور می کنیم که راست می گویند آیا لازم است برای محرم و فاطمیه این چنین هزینه هایی خرج شود.

ما باید سخن امام خمینی (ره) را از یاد نبریم که فرمود« این محرم  وصفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»

آیا نباید اندیشید که «فکویاما» چرا گفته که شیعه دو بال دارد یکی سرخ و یگری سبز ،اگر می خواهید بر شیعه مسلط شوید این دو بال را از او به هر طریقی که هست بگیرید.

بال سرخ آن غیر از محرم و فاطمیه است و بال سبزآن غیر از نیمه شعبان و مهدویت است.

امروز مانند جنگ احزاب تمام کفر در مقابل اسلام به میدان آمده و حقه و فتنه های رنگارنگ.آن آخرین گام دنیای کفر است.در استانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران هستیم و تاپیروزی بر کفر جهانی چندقدمی بیشتر نمانده،از این رو دشمن می خواهد از درون به وسیله تزویر و نفوذ ضربه بزند و پروژه ی «فکویاما» و دیگر نقشه های خود را عملی کند که ان شاالله با قدرت گرفتن جبهه ی مقاومت ناکام خواهد ماند.

امروز نیروهای مقاومت در همسایگی رژیم کودک کش و ظالم اسراییل هستند و اتوبانی از ایران به سمت عراق و کربلا در حال ساختن است و به مرز سوریه رسیده است و ان شاالله سخن حق امام خمینی قدس سره به حقیقت نزدیک است  که

« راه قدس از کربلا می گذرد»

زنده و پاینده با اسلام محمدی و حسینی و مهدوی

 

(ققنوس بی بال در اوج آسمان 1اسفند1396