مدت زمان: 39 ثانیه


ابداع دستگاه گردبر با برش پلاسما در مرکزآموزش فنی وحرفه ای سبزوار توسط مربی این مرکز آموزشی 

 این دستگاه توسط آقای سید کاظم زارع موسوی از مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای سبزوار با طرح اولیه  طراحی شده است 

این دستگاه ابداعی و نمونه ی دیگری ندارد

این دستگاه برش طی شش ماه از طراحی و ساخت طول کشیده  و تولید شده است