به مناسبت هفته ی دفاع مقدس کلاس خاطره گویی در کارگاه برق خودرو برگزار گردید