در روز جمعه با حضور تعدادی از مسئولین ادارات دولتی میز خدمت در مصلای نمازجمعه در آغاز هفته ی دولت ایجاد شد این برنامه با حضور معاون استانداری و فرماندار سبزوار در قبل از خطبه ها اجرا گردید این میز خدمت بعداز اقامه ی نماز جمعه ی نیز ادامه یافت در این برنامه آقای مهندس موسوی ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای به پاسخ گویی مراجعین پرداخت