در این برنامه ابتدا ریاست دانشگاه حکیم سبزواری جناب دکتر مولوی سخنانی ایراد داشتند و در ادامه فرماندهی محترم ناحیه ی مقاومت بسیج سبزوار در خصوص دفاع مقدس و راه مبارزه با تهدیدات سخنانی افزودند،در بین این مراسم از کتاب باغ باقی که به کوشش دانشگاه حکیم جمع آوری شده بود رو نمایی و به حاضران یک جلد هدیه شد.این کتاب خاطرات ایام به یاد ماندنی دفاع مقدس سبزواری به نگارش در آمده است.

 

در این برنامه تعدادی از بسیجیان پایگاه سردارشهید احمدکاظمی آموزش فنی وحرفه ای سبزوار نیز شرکت داشتند