آذین بندی محیط اداره

برگزاری دعای زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام قبل از شروع کار هر روز ساعت7:10 تا7:35

پخش زیارت وارث از دهه ی دوم محرم قبل از ساعت8صبح

پخش صوت ها ی ویژه ی محرم