دریافت
حجم: 23.9 مگابایت
کلیپ فعالیت های مرکز آموزش فنی وحرفه ای سبزوار در ششم مرداد روز ملی وهفته ملی آموزش های فنی وحرفه ای