با حضور ریاست مرکز برادران جناب مهندس موسوی در مرکز خواهران با حضور مربیان و کارکنان مشکلات و راه حل های رفع آن تبادل نظر گردید